Windenergie

Windturbines aan de rand van het Keteldiep.

Stand van zaken

In 2018 werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen. De meeste groene stroom, meer dan de helft, komt nog altijd van windmolens. Dat cijfer nam vorig jaar amper toe doordat het windmolenpark nauwelijks groeide.

Bron: CBS en NOS

In 2018 werd 9,9 miljard kilowattuur (Kwh) opgewekt door windmolens.

In 2017 werd 957 duizend Kilowattuur (kWh) opgewekt door windmolens in zee. In 2023 staat gepland dat er voor minimaal 4,4 miljard kWh vermogen aan windmolens op zee is gerealiseerd.

Toekomstige windparken zullen veelal in de Noordzee worden gebouwd. De geplande groei voorziet dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023.

Bij Urk in de  ligt het Windpark Noordoostpolder, zij is verdeeld in 2 groepen windmolens. Op het land en in het water, in totaal staan er 86 windmolens. Naast het windpark staan er ook nog windturbines aan het rand van het Keteldiep.

Windpark NOP Agrowind, dat een onderdeel is van Windpark Noordoostpolder, bestaat uit 26 turbines op het land.

De kosten, inclusief alle benodigde apparatuur waren enkele honderden miljoenen euro’s. Dit komt neer op ongeveer 15 miljoen per turbine op het land.