Hoogrendementspompen

Hoogrendementspompen nabij Schoonebeek

Stand van zaken

In 2018 werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen. De meeste groene stroom, meer dan de helft, komt nog altijd van windmolens.

Bron: CBS en NOS

In Nederland vindt olie-winning plaats in Zuidoost-Drenthe, de omgeving van Rotterdam en de Noordzeebodem.

Seismisch bodemonderzoek om nieuwe locaties te vinden gebeurt alleen nog in de Noordzee, op land is Nederland al volledig in kaart gebracht.

Tussen 1996 en 2011 heeft de olieproductie in het Schoonebeek-veld in Drenthe stilgelegen.

Inmiddels is deze oliewinning weer rendabel en gebruikt de NAM hier hoogrendementspompen voor.

Bron: NAM

Stoom wordt gebruikt om de olie vloeibaarder te maken waardoor deze makkelijker op te pompen is.

In Schoonebeek wordt de olie van het water dat ook wordt opgepompt gescheiden.

Het water gaat na deze scheiding terug de grond in.

De ruwe aardolie wordt via ondergrondse pijpleiding geleverd aan een raffinaderij in Duitsland in de plaats Lingen waar deze wordt verwerkt tot bruikbare producten. 

Bron: NAM