Bossen

De natuur in Nederland staat onder druk ten gevolge van stikstof, bebouwing en de agrarische industrie. De Nederlandse bossen worden bedreigd in hun diversiteit waardoor er steeds meer een monocultuur ontstaat. Toch zijn er nog voldoende parels te vinden waar het oude landschapsbeeld overeind blijft, beheer van de natuur is noodzakelijk en indien mogelijk dient dit zo authentiek mogelijk in stand gehouden te worden.

Impressie: