Energietransitie en milieu

Sinds kort (2018) is er door het niet kunnen realiseren van de doelstellingen in het klimaatakkoord hernieuwde belangstelling voor de transitie van de energie die wij dagelijks verbruiken. Overheid, ondernemers, energieleveranciers en burgers praten mee over de mogelijkheden om het verbruik van energie terug te dringen en de uitstoot van CO2 te beperken. De maatschappelijke discussie richt zich sterk op verbruik.

Voor mijn eindexamenwerk aan de Fotovakschool heb ik mij gericht op de basis van het verbruik, de winning van energie en welke transitie daarbinnen plaatsvindt. Het doel van het project was om zicht te geven op de gebruikte systemen voor winning en transport van energie.

In mijn werk heb ik verschillende manieren van winning en transport belicht, oudere vormen zoals oliewinning maar ook modernere als stadswarmte, waterkracht, zonnepanelen en windturbines. Als voorbeeld van neutrale energie is ook een palletcentrale bij het werk te zien.

De beelden sluiten aan bij mijn landschapsfotografie, waarbij de kijker zelf een beeld kan vormen of de keuzes welke gemaakt worden passen in de tijdgeest en of de maatregelen die voorgesteld worden voor- of nadelen bevatten.

De foto’s laten de discussie die gevoerd wordt open voor de kijker, in de beelden kan zij een mening vormen over verleden, heden en toekomst van het onderwerp. Welke beelden zie je, welke problemen zitten verborgen in het beeld en hoe werd/wordt daarmee omgegaan?

In mijn portfolio zijn nog meer beelden opgenomen die kunnen bijdragen in de te voeren discussie, ik verwacht hiermee een objectieve bijdrage te kunnen leveren als beeldmaker, waarmee toekomstig beleid vormgegeven kan worden.