Waterkracht

Stuw bij Hagestein met de energieturbine.

Stand van zaken

In 2018 werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen. De meeste groene stroom, meer dan de helft, komt nog altijd van windmolens. Het aandeel van waterkracht als energiebron is te verwaarlozen.

Bron: CBS en NOS

Het Stuw- en sluizencomplex Hagestein ligt in de Lek bij het dorp Hagestein in de gemeente Vianen, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Het complex is voltooid in 1960.

Het complex is gelijk aan dat bij Driel en dat bij Amerongen. Met deze drie stuwen gezamenlijk kan een groot deel van de waterhuishouding van Nederland geregeld worden.

Bron: Wikipedia

In de middenpijler van de stuw is een waterkrachtcentrale ingebouwd, die stroom kan leveren aan het elektriciteitsnet.

De centrale maakt gebruikt van het verschil in waterniveau, zoals dat boven en beneden de stuw bestaat. Gewoonlijk wisselt dat met het debiet van de rivier, maar schommelt zo rond de meter.

De centrale met een vermogen van 1,8 MW werd geëxploiteerd door NUON en produceerde jaarlijks 5 GWh tot 2005. Het renovatieplan is niet uitgevoerd omdat dit onvoldoende rendabel werd geacht door de exploitant.

Vanaf 2009 lopen er activiteiten om de renovatie en exploitatie uit te voeren, onder andere door een lokaal coöperatief energiebedrijf.

De centrale levert voldoende energie voor de drie stuwcomplexen samen.

Rond de eeuwwisseling zijn vistrappen gebouwd. De vistrap of vispassage maakt het voor vissen mogelijk om stroomopwaarts de Nederrijn op te zwemmen, aangezien dit niet kan via de stuw of de waterkrachtcentrale.

In 2014 is de stuw in Hagestein een Rijksmonument geworden.

In 1961 is stuwcomplex Hagestein als eerste in gebruik genomen, in 1967 volgde stuwcomplex Amerongen. In 1972 vormde de opening van stuwcomplex Driel het sluitstuk van dit unieke stuwen ensemble. De stuwcomplexen worden deze jaren gerenoveerd en gemoderniseerd.