Stadsverwarming

Warmteoverdrachtstation t.b.v. stadsverwarming Almere-Poort.

Stand van zaken

In 2018 werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik is groen. De meeste groene stroom, meer dan de helft, komt nog altijd van windmolens.

Bron: CBS en NOS

Alle woningen in Almere Poort worden aangesloten op stadswarmte, ook wel stadsverwarming genoemd. Omdat stadswarmte restwarmte is, van bijvoorbeeld electriciteits-centrales, hoeven bewoners niet zelf te stoken.

Stadswarmte is restwarmte van industriële bedrijven in de buurt. Het warme water dat daar vrijkomt, gaat via warmwaterleidingen de woning binnen. Daar verwarmt het de radiatoren. Een woning met stadswarmte heeft geen gasleidingen, geen CV-ketel en geen rookgasafvoerkanalen.

Bron:poort.almere.nl/wijken-in-almere-poort/voorzieningen-in-de-wijk/energie/

Een variant op stadsverwarming is blokverwarming. Daarbij wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel.

Als je gebruik maakt van stads- of blokverwarming dan kun je niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas.

Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan je levert. 

Warmteleveranciers kunnen het warmteverbruik meten op 3 verschillende manieren:

  • met individuele warmtemeters
  • met warmtekostenverdelers
  • met een kostenverdeelsystematiek
  • Het warmteverbruik wordt uitgedrukt in Gigajoules.

Het gemiddelde warmteverbruik van huishoudens met stadsverwarming is zo’n 35 GJ per jaar. Daar zit ook 7 GJ voor warm water in.

Bron: energiewereld.nl/energiegids/wat-is-stadsverwarming